Kim Sơn

Kim Sơn với tên gọi đầy đủ Công ty cổ phần khách sạn đầu tư Kim Sơn, được gọi tắt là Kim Sơn. Chủ đầu tư Kim Son là công ty thành viên thuộc Tập đoàn PiGroup. Công ty cổ phần khách sạn đầu tư Kim Sơn hiện Chủ đầu tư dự án Picty Sky … Đọc tiếp Kim Sơn